[Video] Quy trình kiểm soát mới của cảnh sát giao thông

Theo Việt Chung - Bá Đô/vnexpress.net

Cảnh sát giao thông phải chào và cảm ơn người dân đã hợp tác; được khám, bắt giữ người khi có dấu hiệu vi phạm.

Xem thêm

Video nổi bật