[Video] Robot bốc gạch thay thế 30 nhân công ở Bắc Giang

Theo Nguyễn Bắc/vnexpress.net

Một nhà máy gạch ở Bắc Giang áp dụng cánh tay robot bốc xếp, chia gạch tự động thay thế 30 nhân công.

Xem thêm

Video nổi bật