[Video] Robot khổng lồ khoan hầm metro thứ hai ở Sài Gòn

Theo Vũ Đoan/vnexpress.net

Đường hầm metro thứ hai dài hơn 780 m, nằm song song trên hầm thứ nhất, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.

Xem thêm

Video nổi bật