[Video] Sẽ thanh, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử

Theo anninhthudo.vn

Nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này. Thời gian thực thi chiến dịch kể từ tháng 10/2019 đến hết năm 2020.

Xem thêm

Video nổi bật