[Video] Tác động của gói kích thích kinh tế quy mô lớn nhất trong lịch sử với nền kinh tế Mỹ

Theo VTV

Gói kích thích sẽ cung cấp 1 lượng tiền mặt và thanh khoản giúp giảm tải gánh nặng trên thị trường tài chính.

Xem thêm

Video nổi bật