[Video] Tại sao bạn phải tắt điện thoại trên máy bay?

Theo news.zing.vn

Khi đi máy bay, tiếp viên hàng không luôn nhắc nhở hành khách phải tắt điện thoại hoặc để ở chế độ máy bay.

Xem thêm

Video nổi bật