[Video] Tăng cường ngăn chặn các thông tin độc hại trên mạng xã hội

Theo Vietnamplus.vn

Với tính kết nối rộng khắp dễ dàng chia sẻ nên các thông tin trên mạng xã hội lan tỏa rất nhanh, trong số đó có nhiều thông tin tiêu cực, có tính bịa đặt, vu khống, tác động xấu đến xã hội.

Xem thêm

Video nổi bật