[Video] Tăng cường thanh toán không chạm nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Theo VTV

Trong thời gian này, các hệ thống bán lẻ đã triển khai phương thức thanh toán không chạm phục vụ khách hàng, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Xem thêm

Video nổi bật