[Video ]Tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua góc nhìn của các tổ chức tài chính quốc tế

Tuấn Phùng - Châu Giang

Tạp chí điện tử Tài chính tổng hợp lại các nhận định của các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 và dự báo năm 2021.

Xem thêm

Video nổi bật