[Video] Thành phố xây dựng trên Mặt Trăng sẽ như thế nào?

Theo vietnamnet.vn

Việc xây dựng thành phố trên Mặt Trăng được xem là hoàn toàn khả thi trong lương lai. Nếu có thể, bạn có chọn sống trên Mặt Trăng không?

Xem thêm

Video nổi bật