[Video] Tháo dỡ xong cầu sắt 118 tuổi

Theo vnexpress.net

Cầu sắt Bình Lợi bắc qua sông Sài Gòn được tháo dỡ hoàn thành trong 24 ngày, với kinh phí 18 tỷ đồng. Hai nhịp cầu và tháp canh phía bờ Thủ Đức được giữ lại bảo tồn.

Xem thêm

Video nổi bật