[Video] Thế giới thay đổi thế nào nếu tiền không tồn tại?

Theo news.zing.vn

Nếu tiền không tồn tại, nhiều ngành nghề quan trọng có thể sẽ biến mất vì không có tiền lương.

Xem thêm

Video nổi bật