[Video] Thềm băng sâu 100 mét dưới bề mặt sao Hỏa

Theo Phương Hoa/vnexpress.net

Những thềm băng gần bề mặt sao Hỏa có thể trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho sứ mệnh khám phá và thuộc địa hóa trong tương lai.

Xem thêm

Video nổi bật