Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản xin phép lùi thời gian công bố kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản thêm 2 tháng tới ngày 17/9/2019.

Lý do là bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã xả khoảng 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch, nơi có khu thí điểm làm sạch nên toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các thiết bị kích hoạt trong vòng gần 2 tháng đã bị cuốn trôi toàn bộ.

Theo người dân, việc xả nước vừa qua chỉ khiến con sông trong xanh được trong một thời gian ngắn. Ngay sau khi nước rút đã lập tức xuất hiện cá chết và mùi hôi thối đặc trưng.

[Video] Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch sẽ phải thực hiện lại từ đầu

Theo Vietnamplus.vn

1,5 triệu m3 nước Hồ Tây xả vào sông Tô Lịch đã khiến toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các tấm Bioreactor kích hoạt trong vòng gần 2 tháng qua bị cuốn trôi, do đó thí điểm sẽ phải làm lại từ đầu.

Xem thêm

Video nổi bật