[Video] Thí nghiệm khả năng lọt hạt nhỏ của khẩu trang y tế, khăn giấy và vải

Theo news.zing.vn

Dùng máy quét tạo hạt di dộng (SMPS), phó giáo sư Nhật Bản chứng minh khăn giấy có khả năng lọc hạt với kích thước tương đương virus tốt hơn khẩu trang y tế và vải.

Xem thêm

Video nổi bật