[Video] Thiết kế iPhone Flip

Theo news.zing.vn

Kênh YouTube ConcepsiPhone đăng tải video bản dựng của mẫu iPhone màn hình gập, tạm gọi là iPhone Flip.

Xem thêm

Video nổi bật