[Video] Thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động xuất nhập khẩu

Theo vnews.gov.vn

Thương vụ tại Hà Lan mới đây lại tiếp tục nhận được một số đề nghị giúp đỡ của doanh nghiệp Việt Nam nhờ hỗ trợ điều tra sau khi đã tiến hành giao dịch kinh doanh và đã trả trước 30%-40% hoặc đặt cọc nhưng sau đó đã không thể liên hệ được.

Xem thêm

Video nổi bật