[Video] Thu phí không dừng: 100 xe qua trạm chỉ... 4 xe sử dụng dịch vụ

Theo VTV

Đây là thực tế đang xảy ra ở một số trạm thu phí trên địa bàn TP.HCM. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì?

Xem thêm

Video nổi bật