[Video] Thường trực Chính phủ thảo luận về tình hình nợ công

Theo vnews.gov.vn

Chiều ngày 18/2, Thường trực Chính phủ đã thảo luận về Dự thảo Báo cáo Quốc hội tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Xem thêm

Video nổi bật