[Video] Tin tặc đang lợi dụng Covid-19 để tấn công vào các mục tiêu thế nào?

Theo vietnamnet.vn

Đại dịch toàn cầu Covid-19 đang ảnh hưởng không hề nhỏ tới tất cả lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên đó không phải mối lo duy nhất tại thời điểm hiện tại. Lợi dụng dịch bệnh, tin tặc đang tăng cường các hoạt động lừa đảo.

Xem thêm

Video nổi bật