Tình hình thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 1/2017


[Video] Tình hình thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 1/2017

Tháng 1/2017, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 251 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 24,6 nghìn tỷ đồng...

Xem thêm

Video nổi bật