[Video] Tòa nhà thẳng đứng dưới đáy biển sức chứa 25.000 người

Theo vnexpress.net

Công ty Luca Curci Architects đề xuất xây tòa nhà hình trụ ở đáy biển cao 750 m, có thể sản xuất 1.144.500 kWh điện mặt trời mỗi ngày.

Xem thêm

Video nổi bật