[Video] “Tối hậu thư” mạnh mẽ cho nhà đầu tư nếu không triển khai thu phí tự động

Theo anninhthudo.vn

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) trong đó chỉ ra nhiều vướng mắc, rào cản đồng thời đưa ra “tối hậu thư” mạnh mẽ cho nhà đầu tư nếu không triển khai thu phí tự động sẽ dừng thu phí.

Xem thêm

Video nổi bật