[Video] TP. Hồ Chí Minh huy động khu nghỉ dưỡng làm khu cách ly có thu phí

Theo vnews.gov.vn

TP. Hồ Chí Minh đã huy động nhiều khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; sử dụng làm khu cách ly, áp dụng hình thức cách ly lưu trú có thu phí

Xem thêm

Video nổi bật