[Video] Trung Quốc phong tỏa thành phố Tuy Phân Hà

Theo VTV

Sau khi ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến, thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị đặt dưới lệnh phong tỏa.

Xem thêm

Video nổi bật