[Video] Trung tâm mua sắm Singapore nghĩ cách đối phó thương mại điện tử

Theo vnexpress.net

Doanh thu của mua sắm trực tuyến trên tổng mức bán lẻ vẫn thấp nhưng các trung tâm thương mại Singapore bắt đầu lo lắng.

Xem thêm

Video nổi bật