[Video] Ứng dụng giúp nông dân Trung Quốc bán rau được định giá 7 tỷ USD

Theo Phiên An/vnexpress.net

Sau vòng gọi vốn mới nhất, ứng dụng Meicai giúp nông dân bán rau củ trực tiếp cho nhà hàng có thể giá trị đến 7 tỷ USD.

Xem thêm

Video nổi bật