[Video] Vành đai Thổ tinh đã đánh lừa chúng ta như thế nào?

Theo news.zing.vn

Chúng ta thường nghĩ vành đai như một chiếc đĩa khổng lồ bao quanh Thổ tinh nhưng chúng không hề rắn chắc. Chúng là tập hợp hàng triệu khối băng nhỏ hình thành.

Xem thêm

Video nổi bật