[Video] Vì sao các đối thủ máy tính bảng đều trở thành "bại tướng" dưới tay iPad?

Theo vietnamnet.vn

Máy tính bảng vốn là lĩnh vực tiềm năng mà nhiều hãng công nghệ muốn nhắm đến. Tuy nhiên trên thực tế, iPad luôn dẫn đầu lĩnh vực này. Vì sao rất nhiều đối thủ của Apple đã thử và đều thất bại?

Xem thêm

Video nổi bật