[Video] Vì sao nước là thứ kỳ lạ nhất trong vũ trụ?

Theo news.zing.vn

Chiếm 70% diện tích bề mặt Trái Đất, nước là một trong những chất quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại của con người.

Xem thêm

Video nổi bật