[Video] Việt Nam cần làm gì để có thể lắp ráp được iPhone?

Theo VTV

Việt Nam hoàn toàn có cơ hội có nhà máy lắp ráp iPhone cho Apple nhưng cơ hội này không phải dễ dàng để tận dụng.

Xem thêm

Video nổi bật