VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Kết quả công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm

Thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, toàn ngành Tài chính đã chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách tài khoá, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tài chính - NSNN đã đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM