Việt Nam đạt nhiều tiến bộ vượt bậc trong thực hiện bảo hiểm y tế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ vượt bậc trong thực hiện bảo hiểm y tế xã hội, và đã bao phủ được hơn nửa dân số, nhưng còn cần nhiều cải cách. Báo cáo “Hướng tới bảo hiểm y tế xã hội toàn dân tại Việt Nam: Đánh giá và lựa chọn” của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố chiều 17/9 cho biết.

 Việt Nam đạt nhiều tiến bộ vượt bậc trong thực hiện bảo hiểm y tế
Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ vượt bậc trong thực hiện bảo hiểm y tế xã hội. Nguồn: internet
Báo cáo được công bố nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Y Tế ASEAN diễn ra tại Hà Nội,  đưa ra một cái nhìn tổng quát về quá trình thực hiện bảo hiểm y tế và đưa ra các lựa chọn cải cách quan trọng để thực hiện nhằm tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Báo cáo nhận định rằng, nhờ tăng chi mạnh cho chăm sóc y tế, chương trình bảo hiểm y tế được thí điểm năm 1989, đã tăng số người được nhận bảo hiểm. Năm 2010, tỉ lệ này đã tăng lên gần 60%, so với 10% năm 1990.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra nhiều thách thức, như: tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, ngay cả trong nhóm bắt buộc như người lao động trong khu vực chính thức, dù Chính phủ đã tăng đáng kể hỗ trợ phí một phần cho đối tượng cận nghèo. Tại thời điểm năm 2010 tỉ lệ chi trực tiếp vẫn vào khoảng 60%, có thể gây rủi ro tài chính cho các hộ gia đình.

Theo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012 đưa ra những mục tiêu tiếp tục mở rộng diện bao phủ tới 70% năm 2015 và 80% năm 2020. Đề án cũng đặt mục tiêu giảm tỉ lệ chi trả trực tiếp của người dân trong tổng chi y tế xuống dưới 40% cho đến năm 2015.

Để đạt được mục tiêu trong Đề án, báo cáo của WB đề xuất nhiều cải cách trong một số lĩnh vực như: mở rộng bao phủ qua việc trợ giá bảo hiểm, mua bảo hiểm theo hộ gia đình, và có chế tài đối với nhóm tham gia bắt buộc; Nâng cao công bằng và bảo đảm tài chính, giảm chi phí phải trả ngoài đồng chi trả và áp dụng hỗ trợ chi phí lớn; Củng cố cơ chế tài chính y tế, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và hợp lý cho mua thuốc và dịch vụ;  Tăng trách nhiệm, cải thiện tổ chức, điều hành, và quản lý nhà nước của bảo hiểm y tế.