Việt Nam xuất siêu hơn 10 tỉ USD sang thị trường Mỹ

Theo Tuổi trẻ

Bộ Công thương cho biết chín tháng đầu năm 2012, Việt Nam đang xuất siêu 10,75 tỉ USD sang thị trường Mỹ, tương ứng xấp xỉ 1,2 tỉ USD/tháng.

Việt Nam xuất siêu hơn 10 tỉ USD sang thị trường Mỹ
Cụ thể, trong chín tháng đầu năm nay hàng Việt Nam xuất sang Mỹ đạt 14,32 tỉ USD, trong khi chỉ nhập 3,6 tỉ USD.

Theo Bộ Công thương, Việt Nam hoàn toàn có khả năng thực hiện được mục tiêu xuất khẩu 20 tỉ USD sang Mỹ do nhu cầu tiêu dùng ở thị trường lớn nhất này thường tăng vọt vào những tháng cuối năm.