Vietcombank lên kế hoạch sáp nhập ngân hàng khác

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Ngoài việc kiện toàn tổ chức nhân sự Hội đồng Quản trị, Vietcombank cũng trình cổ đông về việc chủ trương sáp nhập một tổ chức tin dụng vào Vietcombank.

Vietcombank lên kế hoạch sáp nhập ngân hàng khác
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đại hội bất thường có 249 cổ đông đại diện cho 2.533.495.452 cổ phần, chiếm 95,06% số cố phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng tham dự.

Về vấn đề nhân sự, tại Đại hội, Vietcombank đã có tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh để dự kiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Hữu Phước để cử giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát, tuân thủ. Các tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội, vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đáng chú ý, Đại hội cũng đã trình cổ đông về việc chủ trương sáp nhập một tổ chức tin dụng vào Vietcombank; giao HĐQT tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi, lập Đề án sáp nhập trình Đại hội đồng cổ đông, NHNN và các cơ quan chức năng khác theo quy định liên quan của Pháp luật.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank: "Việc thực hiện sáp nhập ngân hàng là cơ hội tốt giúp Vietcombank tăng quy mô năng lực cạnh tranh và góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam; phù hợp với định hướng, mục tiêu chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng số một của Việt Nam".

Trên thực tế, sau giai đoạn đầu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, số lượng ngân hàng thực hiện sáp nhập - hợp nhất đã chững lại rất lớn năm 2014. Nhiều kế hoạch được tuyên bố nhưng chưa được thực hiện như Maritime Bank nhận sáp nhập Mekong Bank, GPBank bán 100% vốn cho ngân hàng ngoại... 

Lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đến năm 2017, NHNN định hướng giảm bớt số lượng ngân hàng xuống còn khoảng 20 ngân hàng và hình thành một số NHTM có quy mô lớn với khả năng cạnh tranh mạnh, đặc biệt tăng cường được quy mô và vị trí chi phối của các ngân hàng thương mại nhà nước trong hệ thống.