Vietcombank tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

PV.

(Tài chính) Ngày 23/04/2014, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Tại Đại hội, lãnh đạo và Hội đồng quản trị Vietcombank đã phân tích, đánh giá và trả lời nhiều câu hỏi, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của đại đa số cổ đông quan tâm. Đại hội đã nhận được sự nhất trí cao của tất cả các cổ đông tham dự trên cở sở thông qua các báo cáo quan trọng…

Tham dự Đại hội, có ông Nguyễn Phước Thanh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng đại diện các Vụ/Cơ quan thuộc NHNN, đại diện NHNN Chi nhánh T.p Hà Nội;  đại diện đối tác chiến lược của Vietcombank - ngân hàng Mizuho Bank có ông Masatoshi Hiraga - Giám đốc Ban Định chế tài chính và Ngân hàng Đại lý Quốc tế; đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Bà Nguyễn Thuỳ Dương - Phó Tổng Giám đốc, các cổ đông của Vietcombank...

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành Vietcombank, Ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước ĐHĐCĐ báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014; Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Nội dung các báo cáo nêu rõ: Năm 2013, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn của ngành ngân hàng và nền kinh tế, Vietcombank đã nỗ lực hoàn thành vai trò của một trong những ngân hàng nòng cốt đi đầu trong hệ thống, nghiêm túc thực hiện các chủ trương của NHNN, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong năm 2013, Vietcombank tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động kinh doanh và trong công tác quản trị. Song song với việc nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý và thu hồi nợ xấu đã hết sức được chú trọng. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ có mức tăng trưởng tốt. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo, bộ máy kiểm toán, kiểm tra kiểm soát được củng cố và tăng cường.

Đến cuối năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Vietcombank đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể, tổng tài sản tăng trưởng 13,15% so với 31/12/2012, vượt mức tăng trưởng kế hoạch 9%; huy động vốn từ nền kinh tế tăng trưởng 11,98%; tăng trưởng tín dụng đạt 14,82%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành, cao hơn mức kế hoạch đã đề ra từ đầu năm là 12%, đặc biệt tăng mạnh vào những tháng cuối năm, tạo ra gói tín dụng gối đầu, là nền tảng cho sự tăng trưởng vững chắc năm 2014; chất lượng tín dụng cơ bản được kiểm soát đúng mục tiêu; nợ xấu chiếm tỷ lệ 2,73% trên tổng dư nợ; hiệu suất sinh lời của tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2013 đạt tương ứng là 0,99% và 10,38%; hệ số an toàn tối thiểu (CAR) đạt 13,37%, vượt tỷ lệ quy định tổi thiểu 9% của NHNN. Năm 2013 cũng là năm đánh dấu sự mở rộng mạng lưới chi nhánh, PGD lớn nhất của Vietcombank với 15 chi nhánh và 26 PGD được NHNN cho phép thành lập mới.

Cùng với vai trò tiên phong trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, Vietcombank luôn thực hiện tốt trách nhiệm của Ngân hàng đối với công tác xã hội thông qua các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng. Trong năm 2013, Vietcombank dành hơn 231 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình từ thiện như: tài trợ cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tài trợ dự án xây dựng công trình đưa điện lưới ra Đảo Cô Tô, tài trợ cho bệnh viện ung thư Đà Nẵng, tài trợ trung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn tại An Giang, tài trợ xây dựng trường học và trạm y tế tại Ninh Bình và 06 trường học tại Huế... Tất cả những đóng góp tích cực đó thể hiện hình ảnh một Vietcombank thân thiện, gần gũi và có trách nhiệm với cộng đồng.

Về định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục cải thiện nhưng sẽ còn diễn biến phức tạp, phương châm hoạt động của Vietcombank được xác định là “Đổi mới - Tăng trưởng - Chất lượng ”; quan điểm chỉ đạo điều hành là “Nhạy bén - Quyết liệt - Kết nối”. Định hướng chủ đạo của năm 2014: bám sát chiến lược 2011-2020 và đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015; phát huy mọi lợi thế, tiếp tục phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, hướng tới phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Một số chỉ tiêu tăng trưởng năm 2014 được Vietcombank đặt ra là: Tổng tài sản tăng 11%; Huy động vốn từ nền kinh tế tăng 13%; Tín dụng tăng 13%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm mà HĐQT và Ban lãnh đạo Vietcombank đặt ra là: đẩy mạnh tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh đi đối với kiểm soát chất lượng tín dụng, kiên quyết không hạ chuẩn cho vay. Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn trên nguyên tắc đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn; nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, giữ vững thị phần…, đồng thời, Vietcombank sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác khách hàng, coi đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định trong năm 2014; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới; tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao khả năng phát hiện sớm rủi ro.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, minh bạch, với việc báo cáo, phân tích, trả lời và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của đại đa số cổ đông quan tâm, đại hội đã nhận được sự nhất trí cao của tất cả các cổ đông tham dự trên cở sở thông qua các báo cáo quan trọng bao gồm: báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014; Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của BĐH; Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2013 và định hướng 2014, cùng các Tờ trình: về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013; về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014; về phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 và về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Vietcombank.