Trong thời kỳ đấu tranh thống nhất đất nước, các thế hệ cán bộ tiền bối của VCB đã mưu trí, sáng tạo, bản lĩnh, dũng cảm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện tài chính cho chiến trường miền Nam.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, VCB đã năng động, sáng tạo, đổi mới, tăng cường khả năng quản trị, mở rộng thị trường và đã trở thành 1 trong những ngân hàng thương mại có quy mô vốn và tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. VCB là một trong số ít ngân hàng tiên phong tiến hành tái cơ cấu, áp dụng thành công mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển các sản phẩm hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, VCB cũng là ngân hàng thương mại Nhà nước được Chính phủ tin tưởng, lựa chọn thực hiện thí điểm thành công cổ phần hóa và bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài là ngân hàng Mizuho của Nhật Bản.

Đánh giá cao những thành tích đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, VCB đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập Hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với đất nước trong thời gian tới là hết sức to lớn và nặng nề. Để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, ngành ngân hàng nói chung và VCB cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần quan tâm kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để các ngân hàng thương mại nói chung, VCB nói riêng tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

Thứ hai, là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nhà nước, giữ vững vai trò trên thị trường tiền tệ Việt Nam, VCB cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn như hiện nay, cần có những biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh;

Thứ ba, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, quyết tâm xây dựng VCB thành một ngân hàng hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn hiệu quả, có nền tảng công nghệ quản trị tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 4 - 2013

Vietcombank: Xứng với niềm tin

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

(Tài chính) Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank (VCB) đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được những kết quả đáng tự hào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Xem thêm

Video nổi bật