VinaCapital tái cấu trúc Quỹ Hạ tầng Việt Nam

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Quỹ Hạ tầng Việt Nam (Vietnam Infrastructure Limited - VNI), quỹ niêm yết đầu tiên chuyên đầu tư vào các tài sản thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, sẽ được tách thành hai quỹ có loại hình góp vốn đầu tư riêng biệt.

VinaCapital tái cấu trúc Quỹ Hạ tầng Việt Nam
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong thông cáo báo chí mới đây, tập đoàn VinaCapital cho biết cổ phiếu niêm yết và trái phiếu trong danh mục đầu tư của VNI sẽ chuyển thành loại hình cổ phần cổ phiếu niêm yết và sẽ được hoàn lại cho nhà đầu tư trong vòng 18 tháng tới dưới dạng chứng chỉ quỹ của quỹ mở mang tên VCG Partners Vietnam Fund (VVF) được thành lập theo quy định của UCITS tại Luxembourg.

Danh mục đầu tư tư nhân của VNI sẽ vẫn do VNI nắm giữ dưới loại hình cổ phiếu hiện tại đang được niêm yết tại Thị trường Chứng khoán London (AIM) trong vòng 3 năm. Những tài sản này sẽ được bán dần và tiền thu được sẽ tự động đầu tư vào VVF nếu cổ đông không chọn rút tiền mặt khi thoái vốn.

Theo lãnh đạo VinaCapital, trong 3 năm qua, chiến lược đầu tư mới đã giúp giá trị tài sản ròng của quỹ VNI có chung định hướng. Tuy nhiên, Ban Giám đốc và công ty quản lý quỹ nhận thấy tỷ trọng lớn của các tài sản niêm yết trong tổng giá trị tài sản ròng đã không phản ánh đúng khuynh hướng đầu tư ban đầu của quỹ. Do đó, Ban Giám đốc quỹ đã đề xuất việc tái cấu trúc quỹ thành 2 loại hình góp vốn đầu tư riêng biệt.

VinaCapital hiện đang quản lý 3 quỹ dạng đóng, đang niêm yết tại Thị trường Chứng khoán London gồm: VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF), VinaLand Limited (VNL) va Vietnam Infrastructure Limited (VNI); đồng quản lý quỹ đầu tư công nghệ DFJ VinaCapital L.P cùng với tập đoàn công nghệ Draper Fisher Jurvetson, với tổng tài sản quản lý gần 1,5 tỷ USD.

VinaCapital hiện có các văn phòng đặt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Singapore và Yangon (Myanmar).