VN yêu cầu WTO lập ban hội thẩm về chống phá giá tôm

Theo VCCI

Việt Nam đã yêu cầu Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập Ban hội thẩm xem xét khiếu kiện của Việt Nam về việc Mỹ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam.

 

Phát biểu tại cuộc họp ngày 20/4 của DSB, Đại sứ Vũ Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva nêu rõ vấn đề trọng tâm trong yêu cầu của VN là phương pháp 'quy về không', đặc biệt quy về không trong các cuộc rà soát định kỳ theo luật pháp của Mỹ. VN cho rằng vấn đề này đã được các Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm của WTO quyết định trong nhiều trường hợp.

Tuy nhiên, Mỹ đã không thực hiện những báo cáo của Cơ quan phúc thẩm và tiếp tục áp dụng phương pháp 'quy về không' trong các cuộc rà soát hành chính, trong đó áp dụng đối với các sản phẩm tôm của VN. Ngoài ra, theo đại sứ, Mỹ cũng đã tiến hành hai hành động khác mà theo tiền lệ của Mỹ, sẽ ngăn cản việc chấm dứt áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. Trước hết, trong các lần rà soát hai, ba, bốn và năm, Mỹ liên tục bác bỏ xem xét yêu cầu điều tra của các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Đại sứ Vũ Dũng khẳng định: "Mỹ rõ ràng đã lạm dụng những ngoại lệ được quy định trong điều 6.10 và điều 9.4 bằng cách từ chối thông qua các thủ tục cho phép các công ty không bán phá giá chứng minh điều này thông qua điều tra. Mỹ còn áp dụng 'mức thuế toàn quốc' trái với tinh thần và lời lẽ của Hiệp định chống bán phá giá và Nghị định thư gia nhập WTO của VN."