Vốn đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 15 tỉ USD

Pháp luật TPHCM

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong chín tháng đầu năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 66 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký của nhà đầu tư Việt Nam đạt 1,2 tỉ USD.

Vốn đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 15 tỉ USD

Các dự án chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực nông lâm nghiệp có 14 dự án; lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa có 11 dự án; công nghiệp chế biến, chế tạo có tám dự án; khai khoáng có tám dự án; số dự án còn lại đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo... So với cùng kỳ năm 2011, số dự án được cấp mới nhiều hơn sáu dự án nhưng tổng số vốn đăng ký thấp hơn 313 triệu USD.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến thời điểm tháng 9-2012, tổng số dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam là 736 dự án với vốn đăng ký đạt hơn 15 tỉ USD. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ các doanh nghiệp trong nước đến đầu tư thì Lào dẫn đầu với 221 dự án và tổng vốn đầu tư gần 3,8 tỉ USD. Campuchia đứng thứ hai với 123 dự án và số vốn hơn 2,5 tỉ USD. Mỹ đứng thứ ba với 92 dự án và 305,7 triệu USD.