Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 190,6 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 190,6 nghìn tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 190,6 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1

Theo baokiemtoan.vn