Xác định lại trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nguyên liệu

PV.

(Tài chính) Công ty cổ phần năng lượng Hòa Phát (39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) vừa có công văn số 0609/NLHP-2013 ngày 06/9/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc xác định lại trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nguyên liệu.

Xác định lại trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nguyên liệu
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trong văn bản số 5515/TCHQ-TXNK ngày 18/9/2013 để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 có quy định các trường hợp giảm giá, điều kiện để được loại trừ khoản giảm giá khỏi trị giá tính thuế.

Căn cứ điều 6, điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và điều 10 thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có trách nhiệm tự kê khai đầy đủ, chính xác trị giá tính thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra việc khai báo của doanh nghiệp và xác định trị giá theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị doanh nghiệp liên hệ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để thực hiện việc khai báo hải quan, xác định trị giá tính thuế đúng quy định. Trưởng hợp không đồng ý với kết quả xác định trị giá của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại.