Xác định mức doanh thu cho thuê mặt bằng

PV.

(Tài chính) Cục Thuế Tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 3617/CT-TTHT trả lời vướng mắc của Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) về việc xác định mức doanh thu cho thuê mặt bằng của cá nhân, hộ gia đình không được cấp hóa đơn lẻ. Đây cũng là vấn đề được khá nhiều doanh nghiệp quan tâm trong thời gian qua.

Theo Cục Thuế tỉnh Hải Dương, những vấn đề Công ty Gtel Mobile băn khoăn đã được đề cập rõ ràng trong một số quy định của pháp luật. Thứ nhất, tại Khoản 5, Khoản 10 Điều 19 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế theo phương pháp khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thứ hai, Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ cũng quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Thứ ba, trường hợp cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ, thì cũng đã được quy định tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính. Thứ tư, ngày 15/01/2009 Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-CT về việc ban hành tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu theo hướng dẫn tại Công văn số 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Như vậy, dựa vào những quy định trên, đối với vấn đề mà Công ty Gtel Mobile đề cập, Cục Thuế Hải Dương cho biết: Áp dụng đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình cho thuê mặt bằng để đặt trạm thu, phát sóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2013, thuộc đối tượng không phải nộp thuế Giá trị gia tăng, và không được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ, nếu mức doanh thu tháng bằng hoặc thấp hơn mức doanh thu tương ứng với từng khu vực sau đây: Doanh thu 6.000.000 đồng, áp dụng đối với TP. Hải Dương; Doanh thu 5.625.000 đồng, áp dụng đối với Thị xã Chí linh và 07 huyện: Kinh Môn, Kim Thành, Nam sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ; Doanh thu 5.156.000 đồng, áp dụng đối với 03 huyện: Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang.