Xây dựng tiềm lực dự trữ quốc gia ngày càng vững mạnh

Phạm Phan Dũng - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Từ thành công của nhiệm kỳ trước, Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ luôn chọn công tác xây dựng đảng gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị là khâu then chốt để chủ động, tích cực đổi mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Đ/c Nguyễn Hữu Chí, Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
Đ/c Nguyễn Hữu Chí, Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Giai đoạn 2015 - 2020, dự báo kinh tế - xã hội trong nước sẽ có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn thách thức đối với ngành Tài chính nói chung và lĩnh vực Dự trữ quốc gia (DTQG) nói riêng như: Biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh biên giới, biển đảo, và toàn vẹn lãnh thổ... Từ những thách thức đó, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo toàn hệ thống phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tiềm lực DTQG ngày càng vững mạnh, với cơ cấu hợp lý sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác.

Để đạt được mục tiêu quan trọng đó, Đảng bộ Tổng cục đã cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm là: Lãnh đạo công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách pháp luật về hoạt động DTQG, tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển DTQG phù hợp với đặc điểm của từng bộ, ngành và nguồn lực tài chính của đất nước; tăng cường tiềm lực DTQG chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 đạt từ 1 - 1,5% GDP nhằm phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng DTQG trong quá trình phát triển bền vững của đất nước; Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhập, xuất hàng và vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn DTQG theo kế hoạch trung hạn được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng DTQG; hoàn thiện tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ...

Đảng bộ cơ quan Tổng cục cũng đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2015- 2020 như: 100% cán bộ, công chức, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, các Nghị quyết của Đảng bộ Khối, Đảng bộ Bộ Tài chính. Hàng năm có ít nhất 90% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; ít nhất 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cử 30 quần chúng ưu tú đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tổ chức kết nạp cho 30 đảng viên mới và 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Vượt thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Không ngừng quyết tâm tiến bước để đạt được mục tiêu và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã đưa ra những giải pháp thiết thực. Trước hết, toàn bộ Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện có kết quả các biện pháp chủ yếu như: Nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thống nhất công tác xây dựng Đảng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ; Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình, kế hoạch hành động cho toàn khóa, cho từng năm, kết hợp lãnh đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị…

Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

i) Trước hết cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện toàn khóa. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động DTQG;

ii) Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, trong sạch về đạo đức, vững vàng về chính trị tư tưởng, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

iii) Để tạo được sức mạnh tổng hợp phải dựa trên nền tảng sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ; trước hết là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong lãnh đạo, đoàn kết trong cán bộ chủ chốt và đoàn kết trong toàn thể cơ quan cán bộ, công chức, viên chức. Muốn có được sự đoàn kết cao như vậy đòi hỏi Đảng bộ phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên phê bình và tự phê bình;

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước phấn đấu hàng năm có ít nhất 90% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; ít nhất 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

iv) Công tác phê bình và tự phê bình phải trên cơ sở chân tình, cởi mở và xây dựng; coi nhau như anh em một nhà, tận tình giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu này, trách nhiệm này không phải là yêu cầu chỉ riêng đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt mà là yêu cầu chung đối với mỗi một đảng viên của Đảng bộ.

v) Phải dày công nghiên cứu về công tác phát triển cán bộ, có biện pháp, giải pháp kịp thời và phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng yếu cần được ưu tiên giải quyết sớm để có thể đảm đương và hoàn thành nhiệm vụ được Nhà nước và Bộ Tài chính giao.

Từ những mục tiêu, định hướng, giải pháp và những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, trong giai đoạn mới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các mục tiêu đề ra. Đây cũng là việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước trong suốt gần 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.