Xoá bỏ "vàng hoá" nền kinh tế

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Khi thị trường vàng miếng ổn định, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ trình Chính phủ đề án huy động nguồn lực vàng trong dân để huy động nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. NHNN sẽ tham gia thị trường với vai trò kiến tạo và mua bán cuối cùng trên thị trường vàng miếng, đảm bảo sự lưu thông của thị trường và tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước bằng vàng…

Theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT- NHNN từ ngày 10/1/2013 tất cả các DN, tổ chức tín dụng (TCTD) không có giấy phép kinh doanh vàng miếng do NHNN cấp sẽ không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng. Để kinh doanh vàng miếng DN ít nhất phải có vốn đạt 100 tỉ đồng.

Thưa ông, với Thông tư 16 được hiểu là các tổ chức DN, kinh doanh không có giấy phép sẽ bị xóa sổ?

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_15/50ee3d4d75f54_medium.jpeg
Ông Nguyễn Quang Huy - Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối (NHNN) có trao đổi xung quanh vấn đề này.

Năm 2013, giá vàng trên thị trường sẽ do NHNN kiến tạo và điều khiển, theo chủ trương "nền kinh tế giữ tiền, nhà nước giữ vàng". Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của người dân, sắp tới NHNN đang tổ chức lại mạng lưới mua bán vàng miếng. Chúng tôi dự kiến cấp phép 14 DN và 17 tổ chức tín dụng đáp ứng đủ điều kiện Nghị định 24 24/2012/NĐ-CP và Thông tư 16. Như vậy, sẽ có trên 2.000 điểm giao dịch mua bán vàng miếng ở 63 tỉnh TP trực thuộc TƯ.

Theo quy định tại Thông tư 16 từ 10/1/2013 các DN, ngân hàng không có giấy phép kinh doanh vàng miếng do NHNN cấp sẽ không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Đây là chủ trương định hướng của Chính phủ về lộ trình xóa bỏ tình trạng vàng hóa nền kinh tế và quản lý chặt chẽ thị trường vàng nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ làm giá.

Vậy những tổ chức DN, kinh doanh vàng miếng để được cấp giấy phép, phải đáp ứng những tiêu chí gì, thưa ông?

Trong số hơn 8.000 cửa hàng đang kinh doanh vàng miếng hiện nay, chỉ có 14 DN và 17 tổ chức tín dụng, với tổng cộng 2.000 điểm giao dịch trên cả nước vừa được cấp phép mới. Trong đó, ở TP. Hồ Chí Minh có khoảng 900 điểm và Hà Nội khoảng 400 điểm giao dịch.

Theo Nghị định 24/CP, NHNN sẽ cấp phép hoạt động cho các đơn vị này. Những DN được phép kinh doanh vàng miếng phải đạt đủ các tiêu chuẩn như có vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng trở lên; có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán vàng; đã nộp từ 500 triệu đồng trở lên tiền thuế của hoạt động kinh doanh vàng trong 2 năm gần nhất; có mạng lưới bán hàng từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ trở lên.

Ngày 28/12/2012, NHNN đã ban hành Thông tư 38/2012/TT-NHNN, quy định kể từ ngày 10/1/2013 trạng thái vàng, tức giá trị số dư vàng miếng phát sinh do mua bán vàng, cuối ngày của các ngân hàng không được vượt quá 2% so với vốn tự có và không được duy trì trạng thái vàng âm. Các TCTD phải báo cáo hàng ngày trạng thái vàng cho NHNN.

Những DN, tổ chức không được kinh doanh vàng miếng có tiếp tục được kinh doanh vàng trang sức không, thưa ông?

Các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh vàng miếng (khoảng hơn 5.600 cửa hàng) vẫn tiếp tục được phép kinh doanh đồ trang sức.

Các DN được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cũng có thể mở thêm chi nhánh hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng để phục vụ nhu cầu của người dân.

Hiện NHNN đã chỉ đạo một số DN và ngân hàng tích cực triển khai hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng trên mạng lưới của mình.

Như vậy, sẽ có nhiều điểm cửa hàng vàng được cấp phép, vậy NHNN có chế tài gì để quản lý, tránh tình trạng đầu cơ làm giá, thưa ông?

NHNN sẽ giám sát chặt chẽ quy trình tất toán số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ gia công vàng miếng SIC từ vàng miếng thương hiệu khác nhằm hỗ trợ các ngân hàng có nguồn vàng chi trả cho các khoản huy động.

Khi thị trường vàng miếng ổn định, NHNN sẽ trình Chính phủ đề án huy động nguồn lực vàng trong dân để huy động nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

NHNN sẽ tham gia thị trường với vai trò kiến tạo và mua bán cuối cùng trên thị trường vàng miếng, đảm bảo sự lưu thông của thị trường và tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước bằng vàng… Theo tôi đây là những biện pháp nhằm ổn định thị trường vàng miếng trong năm 2013.

Xin cảm ơn ông!

Dưới đây là danh sách cụ thể 22 tổ chức tín dụng và 16 doanh nghiệp đã được NHNN cấp phép kinh doanh vàng miếng. 38 đơn vị này có tổng số gần 2.500 điểm kinh doanh tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

22 tổ chức tín dụng

http://cafef.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/56293dadd36b3b0bf1358cf0b3038d37/2013/01/02/d/diem-danh-cac-don-vi-duoc-phep-kinh-doanh-vang-mieng-ke-tu-1012013.png

16 doanh nghiệp:

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_15/diem-danh-cac-don-vi-duoc-phep-kinh-doanh-vang-mieng-ke-tu-1012013.png