Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

PV.

(Tài chính) Ngày 29/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, địa chỉ số 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, căn cứ theo những quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã vi phạm những quy định sau: Công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, Báo cáo tài chính quý I và quý II/2013, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013.

Căn cứ theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty này số tiền là 50.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.