06 nội dung trọng tâm trong chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025

Nội dung: Trường Văn - Thiết kế: T. Anh

Ngày 4/11/2021, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến “Chuyển đổi số - Nền tảng hữu hiệu nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân”. Tại Hội thảo này, BHXH Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

06 nội dung trọng tâm trong chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025
06 nội dung trọng tâm trong chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1