Ngành Hải quan tập trung chuyển đổi số 3 lĩnh vực trọng tâm

Ngành Hải quan tập trung chuyển đổi số 3 lĩnh vực trọng tâm

Để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh, công tác chuyển đổi số của ngành Hải quan trong thời gian tới sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực lớn gồm: Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số; Chuyển đổi số trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Chuyển đổi số trong quản trị hành chính nội ngành.
Xu thế cải cách hành chính trên thế giới trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững

Xu thế cải cách hành chính trên thế giới trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy mạnh hơn quá trình số hóa nền kinh tế cả trên bình diện quốc gia và quốc tế. Các nước trên thế giới đều có những hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng số hóa để tận dụng tối đa các cơ hội mới cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên toàn cầu hóa số.
Hải quan lấy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số làm "chìa khóa" cải cách, hiện đại hóa

Hải quan lấy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số làm "chìa khóa" cải cách, hiện đại hóa

Theo ông Lê Đức Thành - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được coi vừa là động lực mang tính quyết định, là chìa khóa dẫn đến thành công của cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan trong thời gian vừa qua.
PC Hòa Bình tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo trong lộ trình chuyển đổi số

PC Hòa Bình tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo trong lộ trình chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là một trong những yếu tố then chốt để quyết định mang đến sự thành công của doanh nghiệp, những năm qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã quan tâm lãnh, chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh đưa công tác chuyển đổi số vào trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, đến nay Công ty đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu tiến tới là doanh nghiệp số.
Tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho phát triển

Tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho phát triển

TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã và đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, làm nền tảng xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh trong thời gian tới.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số

Thời gian qua, Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế số, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế số hàng đầu tại khu vực. Tuy nhiên, phát triển kinh tế số là chặng đường dài, hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của các doanh nghiệp.
Chuyển đổi số ngành Thuế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Chuyển đổi số ngành Thuế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Nhằm đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia, ngành Thuế đã tập trung đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như cải thiện chất lượng phục vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.