10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới

Theo VnEconomy

Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa đưa ra đánh giá về độ minh bạch tại 105 công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới...

10. Allianz
10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 1

Chỉ số minh bạch: 6,6 (*)
Quốc gia: Đức
Lĩnh vực kinh doanh: Tài chính
Giá trị vốn hóa thị trường: 52,74 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 88%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.
(*) Việc đánh giá doanh nghiệp của Tổ chức Minh bạch Quốc tế được dựa trên các tiêu chí như chương trình chống tham nhũng, cấu trúc bộ máy và hoạt động tài chính.

9. BP

10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 2

Chỉ số minh bạch: 6,6
Quốc gia: Anh
Lĩnh vực kinh doanh: Dầu khí
Giá trị vốn hóa thị trường: 167,13 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 92%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.

8. France Telecom

10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 3

Chỉ số minh bạch: 6,6
Quốc gia: Pháp
Lĩnh vực kinh doanh: Viễn thông
Giá trị vốn hóa thị trường: 62,39 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 81%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.

7. BASF
10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 4

Chỉ số minh bạch: 6,7
Quốc gia: Đức
Lĩnh vực kinh doanh: Vật liệu cơ bản
Giá trị vốn hóa thị trường: 52,12 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 100%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.

6. HSBC Holdings
10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 5

Chỉ số minh bạch: 6,7
Quốc gia: Anh
Lĩnh vực kinh doanh: Tài chính
Giá trị vốn hóa thị trường: 178,27 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 92%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.

5. BG Group
10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 6

Chỉ số minh bạch: 6,7
Quốc gia: Anh
Lĩnh vực kinh doanh: Dầu khí
Giá trị vốn hóa thị trường: 58,16 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 100%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.

4. ArcelorMittal
10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 7

Chỉ số minh bạch: 6,9
Quốc gia: Luxembourg
Lĩnh vực kinh doanh: Vật liệu cơ bản
Giá trị vốn hóa thị trường: 59,75 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 85%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.

3. BHP Billiton
10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 8

Chỉ số minh bạch: 7,2
Quốc gia: Anh và Australia
Lĩnh vực kinh doanh: Vật liệu cơ bản
Giá trị vốn hóa thị trường: 192,45 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 92%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.

2. Rio Tinto
10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 9

Chỉ số minh bạch: 7,2
Quốc gia: Anh và Australia
Lĩnh vực kinh doanh: Vật liệu cơ bản
Giá trị vốn hóa thị trường: 118,34 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 92%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.

1. Statoil
10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới - Ảnh 10

Chỉ số minh bạch: 8,3
Quốc gia: Norway
Lĩnh vực kinh doanh: Dầu khí
Giá trị vốn hóa thị trường: 72,26 tỷ USD
Báo cáo về các chương trình chống tham nhũng: 100%
Mức độ minh bạch về tổ chức: 100% - Ảnh: China.org.cn.