10 công ty đổi mới nhất thế giới

Theo Forbes

(Tài chính) Forbes vừa đưa ra danh sách các công ty có nhiều ý tưởng sáng tạo tiên phong và cách tân hàng đầu thế giới.

Trong 2 năm qua, sau cái chết của Steve Jobs hồi tháng 10/2011, số điểm đổi mới của Apple đã giảm từ 50% xuống 22% và tụt hạng từ thứ 5 năm 2011 xuống số 79 trong 2013. Starbucks cũng gặp tình huống tương tự. Công ty này đã không còn năm trong top 10 của danh sách này năm 2013.

Dưới đây là 10 công ty đổi mới nhất thế giới.

1. Salesforce.com (Mỹ)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 1

Ngành công nghiệp: Phần mềm

Điểm đổi mới: 72,8

Tăng trưởng doanh thu: 32,1%

Lợi nhuận: 21,6%

2. Alexion Pharmaceuticals (Mỹ)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 2

Ngành công nghiệp: Công nghệ sinh học

Điểm đổi mới: 72,8

Tăng trưởng doanh thu: 39,2%

Lợi nhuận: 38,4%

3. VMware (Mỹ)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 3

Ngành công nghiệp: Phần mềm

Điểm đổi mới: 63,7

Tăng trưởng doanh thu: 16,3%

Lợi nhuận: 19%

4. Regeneron Pharmaceuticals (Mỹ)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 4

Ngành công nghiệp: Công nghệ sinh học

Điểm đổi mới: 63,1

Tăng trưởng doanh thu: 128,3%

Lợi nhuận: 65,8%

5. ARM Holdings (Anh)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 5

Ngành công nghiệp: Bán dẫn

Điểm đổi mới: 61,2

Tăng trưởng doanh thu: 22,5%

Lợi nhuận: 47,9%

6. Baidu (Trung Quốc)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 6

Ngành công nghiệp: Máy tính

Điểm đổi mới: 60,6

Tăng trưởng doanh thu: 44,6%

Lợi nhuận: 32,8%

7. Amazon.com (Mỹ)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 7

Ngành công nghiệp: Internet

Điểm đổi mới: 60,2

Tăng trưởng doanh thu: 23%

Lợi nhuận: 31%

8. Intuitive Surgical (Mỹ)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 8

Ngành công nghiệp: Thiết bị y tế

Điểm đổi mới: 53,9

Tăng trưởng doanh thu: 18,3%

Lợi nhuận: 5,2%

9. Rakuten (Nhật Bản)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 9

Ngành công nghiệp: Bán lẻ trực tuyến

Điểm đổi mới: 50,7

Tăng trưởng doanh thu: 14,1%

Lợi nhuận: 23,1%

10. Natura Cosmeticos (Brazil)
10 công ty đổi mới nhất thế giới  - Ảnh 10

Ngành công nghiệp: Chăm sóc cá nhân/gia đình

Điểm đổi mới: 48,5

Tăng trưởng doanh thu: -3,9%

Lợi nhuận: 14,5%